DAT IS DUS DE KUNST

Datisdusdekunst werkt aan lokale projecten en rijd vanaf 1 augustus 2019 langs diverse zorgvragers in de thuiszorg met een bus vol kunstactiviteiten en belevenissen.

 

Datisdusdekunst bouwt mee aan een buurt waarin we ons goed voelen en elkaar versterken. Samenwerking en kennismaking tussen mensen staat daarin centraal.

De kracht ontstaat vanuit creativiteit. Mocht u na het lezen aanvullende informatie wensen of graag samenwerken dan kunt u mij mailen op astridnooij@live.nl

 

 

Over mij

ASTRID NOOIJ

 

Creativiteit om je beter te voelen; DatisdusdeKunst.

Het is mijn ambitie om mensen de kracht van creativiteit en kunst te laten ervaren. Door mijn open, nieuwsgierige en oprechte houding ontdek ik nieuwe mogelijkheden die we samen kunnen verwezenlijken. Dat doe ik door activiteiten en projecten te organiseren die een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen. Lokale, vernieuwende  activiteiten, waar mensen zich betrokken bij voelen.

Anderen zeggen over mij dat ik warmte en rust uitstraal. Dat ik een speelse creatieve geest heb. Ik denk in mogelijkheden. Ik combineer mijn ervaringen als verpleegkundige in de wijk, als leerkracht en als kunsteducator. Samen met bewoners werk ik aan een leefomgeving waarin we er voor elkaar zijn en elkaar versterken. Partners waar ik graag mee werk zijn o.a. Nieuwe Veste Breda, De Stilte, Cultuur Consortium Zeeland, Back@Basics, LKCA, Zorg voor Elkaar Breda, Buurtzorg en vele individuele zorg- en kunstaanbieders.

 

 

 

 

 

 

Positieve Gezondheid

 

Vanaf 1 augustus 2019 rijd mijn bus “Datisdusdekunst” door diverse wijken en breng ik een bezoek aan langdurig zieken en ouderen. Zij krijgen gelegenheid om -indien mogelijk- in de bus te stappen om kunst te beleven en of te beoefenen, of ik breng de kunstactiviteiten in de huiskamer tot leven. Daarmee lever ik een bijdrage aan Positieve Gezondheidsdoelen van de overheid. Eenmaal begonnen en op weg is het mogelijk om de opbrengsten met vooraf opgestelde meetinstrumenten wetenschappelijk  te onderbouwen. Deze zijn in ontwikkeling.

 

Datisdusdekunst werkt verder samen met partners aan het maken van plannen in diverse wijken in Breda. Om verenigingen te helpen en te versterken maken de KNVB en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst (LKCA) gebruik van procesbegeleiders c.q. praktijkondersteuners. Datisdusdekunst is een van die procesbegeleiders.

Landelijk cultuurbeleid zet Kunst en Cultuur in om de sociaal maatschappelijke cohesie te vergroten.  Zij stimuleren daartoe o.a. de samenwerking tussen de wijkcentra, de scholen, de sportcentra en de culturele instellingen. Datisdusdekunst stelt de bewoners zelf op de eerste plaats.

Inspiratiebronnen

 

Volgens onderzoeker Mark Mieras kunnen uitdagende activiteiten rond de leeftijd van 65 een cognitieve sprong voorwaarts creëren, waardoor oudere mensen langer onafhankelijk kunnen blijven.
Culturele participatie zou hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Een reeks solide wetenschappelijke studies is unaniem over de invloed van actieve deelname aan dans, theater, muziek en beeldende kunst. Positieve effecten verschijnen als gevolg van meervoudige stimulering door artistieke activiteiten en de fascinatie die kunst veroorzaakt. Fascinatie stimuleert gerichte aandacht en leerprocessen in de hersenen. Kunstprogramma’s zijn het meest effectief wanneer deelnemers iets doen dat persoonlijk bij hen past. Iemand die van drama, comedy, cabaret of dansen houdt, zal het meeste baat hebben bij die specifieke activiteit.
https://www.langlevekunst.nl/onderzoek/

Amateurkunst: feiten en trends. Monitor Amateurkunst Nederland. (2011).
https://www.cultuur.nl/upload/documents/adviezen/Ouderen-en-Cultuur.-Een-kwestie-van-waarde-n.pdf

https://www.boekman.nl/wp-content/uploads/attachments/achtergrondinformatie_ivh_20_mei_2015_ontzorgt_kunst.pdf

https://info.tokbox.com/resources/whitepaper/ai-video-education

Hogeschool Zuyd en ArtEZ d
https://www.boekman.nl/actualiteit/verslagen/verslag-peer-peer-toegevoegde-waarde-van-kunst-voor-ouderen-en-de-zorg/

Verslag peer-to-peer: toegevoegde waarde van kunst voor ouderen en in de zorg – Boekmanstichting

Spindiagram positieve gezondheid

 

Cultuureducatie en co-creatie

 

Datisdusdekunst heeft de overtuiging dat zorgaanbieders en leerkrachten een enthousiasmerende, kritische en bewustmakende rol kunnen hebben bij cultuureducatie. Tegelijkertijd is er vaak geen structureel programma om dit te bereiken. Onze scholing geeft antwoord op de vraag: hoe bereiken we zowel praktisch als theoretisch een optimale opbrengst van cultuureducatie met behulp van diverse kunstvakken? Welke rol speelt co-creatie daarbij?

 

‘Als kunst een verbeelding is van de werkelijkheid, een reflectie op de wereld om ons heen, dan leert kijken naar kunst ons reflecteren op onszelf en onze omgeving’.

einstein

 

 

Contact
ASTRID NOOIJ
Elise van Calcarstraat 8
4822 VK Breda
06 – 54 9749 20
astridnooij@live.nl
 
Door een tijdelijke storing is het adres: info@datisdusdekunst.nl  even uit de lucht. Het invullen van onderstaand formulier heeft geen zin. wel het sturen van een mail naar astridnooij@live.nl

 

Neem contact met ons op!