DAT IS DUS DE KUNST

Datisdusdekunst werkt aan lokale projecten.

Datisdusdekunst bouwt mee aan een buurt waarin we ons goed voelen en elkaar versterken. Samenwerking en kennismaking tussen mensen staat daarin centraal.

De kracht ontstaat vanuit creativiteit. Mocht u na het lezen aanvullende informatie wensen of graag samenwerken dan kunt u mij mailen op astridnooij@live.nl

 

 

Over mij

ASTRID NOOIJ

 

Creativiteit om je beter te voelen; DatisdusdeKunst.

Het is mijn ambitie om mensen de kracht van creativiteit en kunst te laten ervaren. Door mijn open, nieuwsgierige en oprechte houding ontdek ik nieuwe mogelijkheden die we samen kunnen verwezenlijken. Dat doe ik door activiteiten en projecten te organiseren die een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen. Lokale, vernieuwende  activiteiten, waar mensen zich betrokken bij voelen.

Anderen zeggen over mij dat ik warmte en rust uitstraal. Dat ik een speelse creatieve geest heb. Ik denk in mogelijkheden. Ik combineer mijn ervaringen als verpleegkundige in de wijk, als leerkracht en als kunsteducator. Samen met bewoners werk ik aan een leefomgeving waarin we er voor elkaar zijn en elkaar versterken. Partners waar ik graag mee werk zijn o.a. Nieuwe Veste Breda, De Stilte, Cultuur Consortium Zeeland, Back@Basics, LKCA, Zorg voor Elkaar Breda, Buurtzorg en vele individuele zorg- en kunstaanbieders.

 

 

 

 

 

 

Met ingang van 1 november 2018 start Datisdusdekunst samen met partners met het maken van plannen in diverse wijken in Breda. Om verenigingen te helpen en te versterken maken de KNVB en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst (LKCA) gebruik van procesbegeleiders c.q. praktijkondersteuners. Datisdusdekunst is een van die procesbegeleiders.

Landelijk cultuurbeleid zet Kunst en Cultuur in om de sociaal maatschappelijke cohesie te vergroten.  Zij stimuleren daartoe o.a. de samenwerking tussen de wijkcentra, de scholen, de sportcentra en de culturele instellingen. Datisdusdekunst stelt de bewoners zelf op de eerste plaats.

‘Als kunst een verbeelding is van de werkelijkheid, een reflectie op de wereld om ons heen, dan leert kijken naar kunst ons reflecteren op onszelf en onze omgeving’. Kunst brengt het leven in beeld, het helpt je je gevoelens uit te drukken en die van de ander te begrijpen en het draagt bij aan zingeving.

 

einstein

Cultuuronderwijs

 

Datisdusdekunst heeft de overtuiging dat leerkrachten een enthousiasmerende, kritische en bewustmakende taak hebben op het gebied van cultuureducatie. Tegelijkertijd is vaak geen structureel programma om dit te bereiken. Onze scholing geeft antwoord op de vraag: hoe bereiken we zowel praktisch als theoretisch een optimale opbrengst van cultuureducatie met behulp van diverse kunstvakken i.r.t. de bestaande schoolvakken?

 

Padlet

http://padlet.com/EvandeKerkhof/cursuscreatieveleerkracht

 

 

Contact
ASTRID NOOIJ
Elise van Calcarstraat 8
4822 VK Breda
06 – 54 9749 20
astridnooij@live.nl
 
Door een tijdelijke storing is het adres: info@datisdusdekunst.nl  even uit de lucht. Het invullen van onderstaand formulier heeft geen zin. wel het sturen van een mail naar astridnooij@live.nl

Neem contact met ons op!